Redd Naturens første- og andrekandidat til stortingsvalget 2021

1. kandidat

Petter Johan Holth

65 år, grunneier i Nord-Odal, bor i Bærum

 

Jeg er gift og har ett barn fra tidligere ekteskap. Jeg er født og oppvokst i Oslo, men kommer fra solid bondeslekt og har siden 1998 forvaltet og drevet gårdsbruk i Nord-Odal. 


Jeg er styreleder i Motvind Nord-Odal og styremedlem i Motvind Norge, og jeg har vært politisk aktiv siden 2015, og var leder av Bærum Venstre til jeg i mai 2017 meldte meg ut for å stifte Redd Naturen. Redd Naturen stiller lister i Hedmark fylke ved stortingsvalget 2021.

Siv Norheim

36 år, fra Nord-Odal


Jeg er gift, har to barn og jobber som miljøterapeut i rusomsorgen med bijobber som illustratør og designer.


Jeg er nestleder i Motvind Nord-Odal, og styremedlem i Motvind Innlandet.


Mine kampsaker er både klima og natur, men disse må gå hånd i hånd. Vi kan ikke kan rasere naturen for å redde klimaet. Alle valg vi gjør må i stor grad gå på naturens premisser. Natur og dyr må få styrket rettssikkerhet. Matjord i Hedmark skal også i fremtiden være matjord, ikke boligtomter eller veier. Skal vi overlate en sunn klode til våre barn må vi bevare den naturen vi har.

2. kandidat

Jeg er utdannet siviløkonom med påbygging 1. og 2. avdeling jus og har bred arbeidslivserfaring fra privat, offentlig og ideell virksomhet.


Idag er jeg økonomiansvarlig i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.


Mine kampsaker er; å stoppe utbyggingen av vindkraft i norsk natur, gi ungdom som faller ut av skolen, et jobb- eller aktivitetstilbud, pålegge drift av «brakkmark» i Hedmark, styrke kommuneøkonomien og flytte statlige etater til distriktene

Jeg er utdannet fengselsbetjent og helsefagarbeider med videreutdannelse i velferdsteknologi. Jeg har også utdannelse innen språk og kultur, kunst og design og for tiden studerer jeg design og kommunikasjon i digitale medier.


Jeg er en engasjert person med mange jern i ilden – og jeg vil arbeide for lokalsamfunnet og bygda mi. Trenger jeg ro og energi finner jeg det i naturen og sammen med familien min.

Gjør noe konkret for å redde naturen!

Redd Naturen er et sosialdemokratisk parti med et nytt konsept som bygger bro mellom folk og politikk. 


Andre politiske partier er i hovedsak organisert etter samme lest, med mer eller mindre aktive medlemmer som inviteres til å påvirke partienes politiske program. Til syvende og sist programkomiteene som bestemmer partiers programmer.


Redd Naturen tenker annerledes, og har basert sitt politiske program på at brukere og fagfolk har vært med å utviklet politikken og programmet  - enten via nettplattform eller i fysiske møter.


Redd Naturen har som mål å få inn minst én representant til stortingsvalget 2021, og dermed bidra til å gjøre Norge til et godt sted å leve - også for fremtidige generasjoner.


Redd Naturen er et sentrumsparti med fokus på bl.a. bærekraftig forvaltning av naturressurser

Vi redder ikke klimaet

ved å rasere naturen!

De fleste er innforstått med at det hverken er etisk, økonomisk eller politisk forsvarlig å la et mindretall av jordens befolkning forvalte størsteparten av jordens ressurser, samt utøve makt uten respekt for enkeltmennesker.


Slike forskjeller skaper grobunn for frustrasjon, sinne, fanatisme og terror.


Slik skjev fordeling av ressurser ønsker Redd Naturen å være med å påvirke i en annen retning, bl.a. gjennom sterke internasjonale organisasjoner.

!

!

!

!

!

Redd Naturen er et sosialdemokratisk blokkuavhengig parti midt i det politiske landskapet, som ønsker å bygge bro mellom folk og politikk.


Aktive brukere og fagfolk inviteres til

å være med og utvikle vårt program.

Vår politikk bygger på grunnleggende respekt for naturen og bruk av våre felles naturressurser.


Mennesket har alltid høstet av det naturen tilbyr.


Da mennesket gikk  over fra jeger- og sanker- til jordbrukssamfunn for 10.000-15.000 år siden, medførte det en eksplosiv befolkningsvekst. Befolkningsveksten og senere den økonomiske veksten, har vært tuftet på naturressurser, men i dag har vi nådd et punkt der vi høster mer enn vi sår.


Eksplosiv befolkningsvekst og tilhørende høyt forbruk er den største trusselen mot naturen, og med nåværende vekst er en kollaps uunngåelig.


Naturen slår tilbake og vil vinne denne kampen dersom vi ikke forvalter våre ressurser på en bærekraftig måte.


Jfr. FN's sitt panel om artsmangfold, og nå sist Sir David Attenborough sin film der han uttrykker dyp bekymring for verdens utvikling, og mener at hans generasjon har ødelagt mye for våre etterkommere 

Redd Naturens politikk bygger på at alle mennesker er unike individer med egne behov og mål for livet, og at respekt for enkeltmenneskers valg viktig.


Men; verdens og menneskets problemer blir mer og mer sammenvevd, og våre holdninger, levesett og adferd påvirker i økende grad andre.


Samtidig viser all erfaring at mennesker som samarbeider over tid får bedre resultater enn mennesker som konkurrerer og slåss. 


Se bare hvordan nåværende klimautfordringer og korona-pandemien må løses gjennom globalt samarbeid.


Derfor er en av grunnsteinene i Redd Naturens politikk å styrke globalt samarbeid, med nasjonale og lokale tilpasninger.Organisasjon

Petter Johan Holth

Leder

Svetlana V. Ivanova

Medstifter

Arnt Jensvoll

Sekretær