Redd Naturen skaffet tilstrekkelig antall signaturer, og leverte det endelige listeforslaget med 7 kandidater fra Hedmark fylke innen fristen den 31. mars 2021.

Redd Naturen stiller dermed til stortingsvalget i 2021.


Klikk her for å se
Redd Naturens stortings
kandidater 2021


Dermed er Redd Naturen klar for en saklig, faktaorientert

og annledes valgkamp, som begynter 15. mai 2021.


Vi kommer til å være synlige i hele Hedmark fylke, og ønsker

kontakt med folk som er interessert i å være med på valgkampen!

 

Kampen mot rasering av norsk natur bl.a. ved å kjempe mot utbygging av vindkraft i norsk natur, sørge for mer robuste kommuner som kan levere lovpålagte tjenester (små kommuner med dårlig økonomi bør vurderes å slås sammen), ta hele Hedmark fylke i bruk gjennom bl.a. å pålegge bønder å holde jorda i hevd, styrke små gårdsbruk ved økt subsidiering, jobbe mot unødvendig og fordyrende byråkrati, styrke internasjonalt samarbeid og "Nei til atomvåpen" er blant partiets mange kampsaker.


Målet er å bli representert på Stortinget i perioden 2021 - 2025


Send inn din melding så tar vi kontakt med deg