Redd Naturen måtte som alle andre nye partier levere et listeforslag med 500 signaturer til Innlandet Fylkeskommune før partiet kan stille til stortingsvalget 2021.


Redd Naturen skaffet tilstrekkelig antall signaturer, og leverte det endelige listeforslaget med 7 kandidater fra Hedmark fylke, 

innen fristen den 31. mars 2021.


Klikk her for å se
Redd Naturens stortings
kandidater 2021


Dermed er Redd Naturen klar for en saklig, faktaorientert

og annledes valgkamp, som begynner søndag 2. mai 2021.


Vi kommer til å være synlige i hele Hedmark fylke, og ønsker

kontakt med folk som er interessert i å være med på valgkampen!

 

Kampen mot rasering av norsk natur bl.a. ved å kjempe mot utbygging av vindkraft i norsk natur, sørge for mer robuste kommuner som kan levere lovpålagte tjenester (små kommuner med dårlig økonomi bør vurderes å slås sammen), ta hele Hedmark fylke i bruk gjennom bl.a. å pålegge bønder å holde jorda i hevd, styrke små gårdsbruk ved økt subsidiering, jobbe mot unødvendig og fordyrende byråkrati, styrke internasjonalt samarbeid og "Nei til atomvåpen" er blant partiets mange kampsaker.


Målet er å bli representert på Stortinget i perioden 2021 - 2025


Send inn din melding så tar vi kontakt med deg